Ampa Ceip Sant Llorenç

Associació de Mares i Pares d'Alumnes Escola Sant Llorenç

Carrer Carrilet,1
8694 Guardiola de Berguedà 

ampaescoladeguardiola@gmail.com

Presidenta: Alba Colom

L'associació assumeix els objectius següents: a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l'alumnat matriculat al centre. b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. c) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics. d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn. f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis. g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar. h) Promoure i realitzar tota mena d'activitats lúdiques i culturals. i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2020 12:28