INSTÀNCIA MERCAT SETMANAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

En que consisteix

 Aquest tràmit permet demanar un espai per col·locar una parada al mercat setmanal, que es celebra tots els dissabtes a Guardiola de Berguedà .

Quan es pot sol·licitar?

 Tot l'any 

Qui el pot demanar?

 La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

La documentació que cal aportar:
- Dades identificatives de la persona interessada (física DNI/NIE o jurídica NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
- Escriptura de constitució de societat, degudament inscrita al Registre.
- Fotografia del titular i acompanyants autoritzats a la venda.
- Acreditar estar donats d'alta a la Seguritat Social i al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguritat Social. 
- En cas d'extra comunitaris, aportar permís de treball i residència corresponents.
- Rebut o carta de pagament de la taxa.
- Assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir despeses derivades de sinistres individuals i col·lectius que puguin causar l'exercici de l'activitat.
- Carnet de manipulador d'aliments.


 

Cost de la tramitació

 Segons ordenança fiscal

Documentació a aportar

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presencialment: a les oficines municipals.
Plaça Municipal, 3    
08694 Guardiola de Berguedà 

Telèfon: 938 227 059
Fax: 938 227 024
Plaça Municipal,308694 Guardiola de Berguedï申
Telèfon: 938.227.059
Fax: 938.227.024
Horari:  De dilluns a divendres 09.00 a 14.00
 Els dilluns i els dijous de 16.00 a 20.00 (menys el mes de juliol i d'agost)
 I tots els primers dissabtes de mes (menys el mes de juliol i d'agost)

 
Data i hora de la darrera actualitzaciò
04:50  |  30-05-19
  • Recomana el contingut