Jutjat de Pau

Jutjat

  El jutjat de pau és un òrgan unipersonals amb  jurisdicció al terme  municipal de Guardiola de  Berguedà. Al capdavant del jutjat de pau hi ha  el jutge de pau, que és elegit per l'Ajuntament  del  municipi i nomenat  pel Tribunal Superior de  Justícia de Catalunya per un període 4 anys i  poden ser  reelegits indefinidament.

 
 Competències jutjat de pau
 
Jurisdicció civil. Coneixen, en primera instància, dels assumptes civils d’una quantia no superior a 90 euros que no facin referència a les demandes que es derivin dels contractes d’arrendament de finques rústiques o urbanes. També són competents en els actes de conciliació, actes de comunicació i mitjans de prova corresponents.
Registre Civil. Els correspon entre altres, la inscripció de naixements, matrimonis, defuncions, marginals i les certificacions corresponents d’acord amb el que estableix la Llei i el Reglament del Registre Civil.
Jurisdicció penal. Coneixen dels procediments penals i judicis per determinades faltes, com per exemple destrosses en béns immobles públics i privats, abandonament de xeringues o altres instruments perillosos, maltractament d’animals i perjudici lleu al medi ambient, pertorbació lleu de l’ordre del jutjat o de qualsevol acte públic, esportiu i cultural. També coneixen dels judicis de faltes per amenaces i coaccions lleus, tret dels casos en què la persona ofesa estigui inclosa dins dels supòsits de violència domèstica.
Funcions d’auxili judicial. Cooperen amb la resta de jutjats i tribunals en l’exercici de la funció jurisdiccional.
Cal esmentar que els jutges de pau  intervenen en matèria electoral (com a membres de la junta electoral de ona i en les tasques de recollida de les actes de les meses electorals).

Sr. Ferran Plana 

On trobar el Servei


Ajuntament de Guardiola de Berguedà

Plaça Municipal,3
08694 Guardiola de Berguedà
veure mapa (google maps)
Telèfon: 938.227.059
 Fax: 938.227.024
Horari:  De dilluns a divendres 09.00 a 14.00
 Els dilluns i els dijous de 16.00 a 20.00 (menys el mes de juliol i d'agost)
 I tots els primers dissabtes de mes (menys el mes de juliol i d'agost)

Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:02  |  20-12-18
  • Recomana el contingut