MODIFICACIÓ / BAIXA EN EL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA

En que consisteix

Aquest tràmit permet modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals domèstics del municipi (canvi d'adreça dins
el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per canvi de municipi o defunció). És obligació de la
persona propietària comunicar els canvis al registre censal municipal, segons la normativa vigent.

Quan es pot sol·licitar?

Per la modificació de les dades d'un animal registrat al cens d'animals domèstics del municipi o bé donar-lo de baixa, s'ha de notificar a l'Ajuntament en el termini de dos mesos.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1 i 2.
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
- Baixa per defunció de l'animal: Document 3.
- Modificació de dades de domicili de l'animal: Document 4.
- Canvi de titular de l'animal: Document 5.
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la
2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia.
3. Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal.
4. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
6. Document de traspàs degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal

Quan es dóna resposta?

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Cost de la tramitació

Gratuït

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presencialment: a les oficines municipals.
Plaça Municipal, 3
08694 Guardiola de Berguedà

Telèfon: 938 227 059
Fax: 938 227 024
Email: ">
Horari: Matins: De 9 a 14 h. dilluns, dimarts, dijous i divendres Tardes: De 16 a 20 h. dilluns i dijous. El primer dissabte de mes de 9 a 13 h. Durant el mes d'agost romandrà tancat per les tardes i el dissabte.

Per Internet:  

Cal que empleneu la sol.licitud


Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:38  |  25-02-14
  • Recomana el contingut