ALTA, BAIXA O MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

  

Qui el pot demanar?

 La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 
 

Documentació a aportar

1- 
 
Cal aportar la següent documentació:
Alta del subministrament d'aigua: Documents 1, 2 i 3 en tots els casos.
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
Per a ús domèstic (plurifamiliar i unifamiliar): Documents 4, 5 i 6.
Per a ús industrial: Documents 7, 8, 9 i 10.
Provisional d’obres: Documents 11 i 12.
Modificació o baixa del subministrament d'aigua: Documents 1 i 13.
Per fer la baixa comptador: Document 14.
Per fer la modificació (canvi del nom): Documents 15, 16 i 17. 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

 
Plaça Municipal,308694 Guardiola de Berguedï申
Telèfon: 938.227.059
Fax: 938.227.024
Horari:  De dilluns a divendres 09.00 a 14.00
 Els dilluns i els dijous de 16.00 a 20.00 (menys el mes de juliol i d'agost)
 I tots els primers dissabtes de mes (menys el mes de juliol i d'agost)

 
Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:07  |  20-12-18
  • Recomana el contingut