ALTA, BAIXA O MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

  

Qui el pot demanar?

 La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 
 

Documentació a aportar

1- 
 
Cal aportar la següent documentació:
Alta del subministrament d'aigua: Documents 1, 2 i 3 en tots els casos.
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
Per a ús domèstic (plurifamiliar i unifamiliar): Documents 4, 5 i 6.
Per a ús industrial: Documents 7, 8, 9 i 10.
Provisional d’obres: Documents 11 i 12.
Modificació o baixa del subministrament d'aigua: Documents 1 i 13.
Per fer la baixa comptador: Document 14.
Per fer la modificació (canvi del nom): Documents 15, 16 i 17. 
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:20  |  17-04-14
  • Recomana el contingut