Recomana el contingut

CATÀLEG DE MASIES (Aprovació inicial)

Catàleg de masies

Catàleg de Masies 

Per l'acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2015, es va resoldre:

Aprovar inicialment el Pla especialamb el catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzabledel terme municipalde Guardiola de Berguedà redactada per AIM3.

Edicte aprovació inicial. 

Catàleg de masies Normativa. 

Catàleg de masies i Plànols 

Catàleg de masies Inventari.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:15  |  14-02-19