Decrets d'Alcaldia 2019
     
 
Decret d'Alcaldia núm. 01/2019
Decret d'Alcaldia núm. 02/2019
Decret d'Alcaldia núm. 03/2019
Decret d'Alcaldia núm. 04/2019
Decret d'Alcaldia núm. 05/2019
Decret d'Alcaldia núm. 06/2019
Decret d'Alcaldia núm. 07/2019
Decret d'Alcaldia núm. 08/2019
Decret d'Alcaldia núm. 09/2019
Decret d'Alcaldia núm. 10/2019
Decret d'Alcaldia núm. 11/2019
Decret d'Alcaldia núm. 12/2019
Decret d'Alcaldia núm. 13/2019
Decret d'Alcaldia núm. 14/2019
Decret d'Alcaldia núm. 15/2019
Decret d'Alcaldia núm. 16/2019
Decret d'Alcaldia núm. 17/2019
Decret d'Alcaldia núm. 18/2019
Decret d'Alcaldia núm. 19/2019
Decret d'Alcaldia núm. 20/2019
Decret d'Alcaldia núm. 21/2019
Decret d'Alcaldia núm. 22/2019
Decret d'Alcaldia núm. 23/2019
Decret d'Alcaldia núm. 24/2019
Decret d'Alcaldia núm. 25/2019
Decret d'Alcaldia núm. 26/2019
Decret d'Alcaldia núm. 27/2019
Decret d'Alcaldia núm. 28/2019
Decret d'Alcaldia núm. 29/2019
Decret d'Alcaldia núm. 30/2019
Decret d'Alcaldia núm. 31/2019
Decret d'Alcaldia núm. 32/2019
Decret d'Alcaldia núm. 33/2019
Decret d'Alcaldia núm. 34/2019
Decret d'Alcaldia núm. 35/2019
Decret d'Alcaldia núm. 36/2019
Decret d'Alcaldia núm. 37/2019
Decret d'Alcaldia núm. 38/2019
Decret d'Alcaldia núm. 39/2019
Decret d'Alcaldia núm. 40/2019
Decret d'Alcaldia núm. 41/2019
Decret d'Alcaldia núm. 42/2019
Decret d'Alcaldia núm. 43/2019
Decret d'Alcaldia núm. 44/2019
Decret d'Alcaldia núm. 45/2019
Decret d'Alcaldia núm. 46/2019
Decret d'Alcaldia núm. 47/2019
Decret d'Alcaldia núm. 48/2019
Decret d'Alcaldia núm. 50/2019