Decrets d'Alcaldia
     
 
Decret d'Alcaldia núm. 01/2017
Decret d'Alcaldia núm. 01/2018
Decret d'Alcaldia núm. 01/2019
Decret d'Alcaldia núm. 02/2017
Decret d'Alcaldia núm. 02/2018
Decret d'Alcaldia núm. 02/2019
Decret d'Alcaldia núm. 03/2017
Decret d'Alcaldia núm. 03/2018
Decret d'Alcaldia núm. 03/2019
Decret d'Alcaldia núm. 04/2017
Decret d'Alcaldia núm. 04/2018
Decret d'Alcaldia núm. 04/2019
Decret d'Alcaldia núm. 05/2017
Decret d'Alcaldia núm. 05/2018
Decret d'Alcaldia núm. 05/2019
Decret d'Alcaldia núm. 06/2017
Decret d'Alcaldia núm. 06/2018
Decret d'Alcaldia núm. 06/2019
Decret d'Alcaldia núm. 07/2017
Decret d'Alcaldia núm. 07/2018
Decret d'Alcaldia núm. 07/2019
Decret d'Alcaldia núm. 08/2017
Decret d'Alcaldia núm. 08/2018
Decret d'Alcaldia núm. 08/2019
Decret d'Alcaldia núm. 09/2017
Decret d'Alcaldia núm. 09/2018
Decret d'Alcaldia núm. 09/2019
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1/2016
Decret d'Alcaldia núm. 10/2017
Decret d'Alcaldia núm. 10/2018
Decret d'Alcaldia núm. 10/2019
Decret d'Alcaldia núm. 11/2017
Decret d'Alcaldia núm. 11/2018
Decret d'Alcaldia núm. 11/2019
Decret d'Alcaldia núm. 12/2017
Decret d'Alcaldia núm. 12/2018
Decret d'Alcaldia núm. 12/2019
Decret d'Alcaldia núm. 13/2017
Decret d'Alcaldia núm. 13/2018
Decret d'Alcaldia núm. 13/2019
Decret d'Alcaldia núm. 14/2017
Decret d'Alcaldia núm. 14/2018
Decret d'Alcaldia núm. 14/2019
Decret d'Alcaldia núm. 15/2017
Decret d'Alcaldia núm. 15/2018
Decret d'Alcaldia núm. 15/2019
Decret d'Alcaldia núm. 16/2017
Decret d'Alcaldia núm. 16/2018
Decret d'Alcaldia núm. 16/2019
Decret d'Alcaldia núm. 17/2017
Decret d'Alcaldia núm. 17/2018
Decret d'Alcaldia núm. 17/2019
Decret d'Alcaldia núm. 18/2017
Decret d'Alcaldia núm. 18/2018
Decret d'Alcaldia núm. 19/2016
Decret d'Alcaldia núm. 19/2017
Decret d'Alcaldia núm. 19/2018
Decret d'Alcaldia núm. 20/2016
Decret d'Alcaldia núm. 20/2018
Decret d'Alcaldia núm. 21/2016
Decret d'Alcaldia núm. 22/2016
Decret d'Alcaldia núm. 23/2016
Decret d'Alcaldia núm. 24/2016
Decret d'Alcaldia núm. 24/2019
Decret d'Alcaldia núm. 25/2016
Decret d'Alcaldia núm. 26/2016
Decret d'Alcaldia núm. 27/2016
Decret d'Alcaldia núm. 28/2016