CATÀLEG DE MASIES (Aprovació inicial)

Catàleg de masies

Catàleg de Masies 

Per l'acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2015, es va resoldre:

Aprovar inicialment el Pla especialamb el catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzabledel terme municipalde Guardiola de Berguedà redactada per AIM3.

Edicte aprovació inicial. 

Catàleg de masies Normativa. 

Catàleg de masies i Plànols 

Catàleg de masies Inventari.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:15  |  14-02-19
  • Recomana el contingut