Butlletí digital

 
Si vols rebre periòdicament un extracte dels articles publicats a Notícies, Agenda, Tauler d´Anuncis o Perfil de Contractant , pots registrar-te al web de l´ajuntament i ho rebràs a la teva adreça de correu electrònic.
 

Donar-te d'alta

Vols donar-te d'alta? Deixa'ns el teu correu-e i prem Alta, rebrs a l'instant un missatge per tal que autoritzis l'activaci amb un clic.
 
 
 Agenda
 Tauler
 NotÍcies

Donar-te de baixa

Ests segur que vols donar-te de baixa? Deixa el teu correu de subscripci i prem baixa.
 
 
 
L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà garanteix que totes les dades personals utilitzades per a la difusió dels butlletins, d'acord amb la forma, limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, són confidencials i d'ús exclusiu de l'Ajuntament. Si vols, pots accedir-hi per rectificar-les o cancel·lar-les, tot dirigint-nos un escrit a: Ajuntament de Guardiola de Berguedà. Pl. Municipal, 3. 08694 - Guardiola de Berguedà