ANUNCI EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS

Data de l'anunci  12-11-15  -  Anunci d'exposició pública emès per la Diputació dels acords provisionals de modificació d'ordenances fiscals aprovats per l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en sessió plenària de data 3 de novembre de 2015 amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el seguent enllaç:

APROVACIÓ PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOSDE DRET PÚBLIC MUNICIPALS QUE HAURÀ DE REGIR PER L'EXERCICI 2016 I LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENACES FISCALS QUE ES RELACIONEN.
Data de publicació oficial: 13/05/2016 - 12:10h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
08:20  |  16-11-15
  • Recomana el contingut