Enllaos d'interès

El Centre d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, recull tots els edictes, anuncis, reglaments, ordenançes, pressupostos i convocatòries que publica l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà al BOPB, DOGC i DOUE en una pàgina exclusiva per al municipi.
 
Podeu consultar aquestes pàgines seguint el següents enllaços:
 

Normativa

Pressupostos i plantilles

Convocatòries en curs

Actes
     
 
Acta del Ple (2016-05-31)
Acta del Ple (2016-07-28)
Acta del Ple (2013/03/15)
Acta del Ple (2013/06/17)
Acta del Ple (2013/09/30)
Acta del Ple (2013/10/28)
Acta del Ple (2013/12/23)
Acta del Ple (2013/12/30)
Acta del Ple (2014/02/24)
Acta del Ple (2014/03/21)
Acta del Ple (2014/04/28)
Acta del Ple (2014/05/26)
Acta del Ple (2014/06/16)
Acta del Ple (2014/07/28)
Acta del Ple (2014/09/20)
Acta del Ple (2014/09/22)
Acta del Ple (2014/11/03)
Acta del Ple (2015/02/18)
Acta del Ple (2015/04/29)
Acta del Ple (2015/06/08)
Acta del Ple (2015/06/13)
Acta del Ple (2015/07/07)
Acta del Ple (2015/09/01)
Acta del Ple (2015/09/15)
Acta del Ple (2015/11/03)
Acta del Ple (2015/11/24)
Acta del Ple (2016-03-15)
Acta del Ple (2016-05-17)
Acta del Ple (2016-06-21)
Acta del Ple (2016-09-20)
Acta del Ple (2016-11-02)
Acta del Ple (2017-03-21) (01-2017)
Acta del Ple (2017-06-08) (02-2017)
Acta del Ple (2017-07-04) (03-2017)
Acta del Ple (2017-10-17) (05-2017)
Acta del Ple (2017-10-25) (06-2017)
Acta del Ple (2017-11-24) (07-2017)
Acta del Ple (2017-12-19) (08-2017)
Acta del Ple (2018-03-20) (2018-01)
Acta del Ple (2018-05-08) (2018-02)
Acta del Ple (2018-06-19) (2018-03)
Acta del Ple (2018-09-25) (2018-04)
Acta del Ple (2019-03-19) (2019-01)
Acta del Ple (2019-04-03) (2019-02)
Acta del Ple (2019-04-29) (2019-03)
Acta del Ple (2019-06-12) (2019-04)
Acta del Ple (2019-06-15) (2019-05)
Acta del Ple (2019-07-09) (2019-06)
Acta del Ple (2019-09-18) (2019-07)
Acta del Ple (2019-10-16) (2019-08)
Acta del Ple (2019-10-21) (2019-09)
Acta del Ple (2019-11-19) (2019-10)
Acta del Ple (2019-12-17) (2019-11)
Acta del Ple (2020-05-27) (2020-01)
Acta del Ple (2020-06-16) (2020-02)
Acta del Ple (2020-07-28) (2020-03)
Acte del Ple (2015/12/15)
Acte del Ple (2017-09-19) (04-2017)